TÜRKİYE TİYATRO VAKFI KURULDU

TÜRKİYE TİYATRO VAKFI KURULDU

TÜRKİYE TİYATRO VAKFI KURULDU

“Belleğin gücüne ve önemine inanıyoruz.” mottosuyla yola çıkan dramaturg-yazar Esen Çamurdan, Türkiye Tiyatro Vakfı’nın kuruluşunu gerçekleştirdi. Vakfın kurucu kurulunda Canan Arın, Boğos Çalgıcıoğlu, Haldun Dormen, Sercan Gidişoğlu, Özlem Hemiş, Kerem Karaboğa, Yavuz Pekman, İmren Sipahi, Hasan Şahintürk, Emine Umar, Cemal Ünlü, Oya Yağız ve Selçuk Yüksel yer aldı.

Vakfın kuruluş nedeni aşağıdaki cümlelerle ifade ediliyor:

Türkiye’nin tiyatro mirası, ülkemizin kültür çeşitliliğini ve zenginliğini güçlü biçimde yansıtmaktadır. Tiyatro mirasını korumak yalnızca unutulanları anımsamak, bilinmeyenleri gün yüzüne çıkarmak değil aynı zamanda toplumsal belleği canlı tutmak anlamına gelir. Tam da bu nedenle ortak yaşam kültürümüzü korumak adına büyük önem taşır.

Başta İstanbul gibi köklü tiyatro geçmişi olan bir kentte ve genel olarak ülkemizde tiyatro belleğinin hızla yok olması, çeşitli kültür ve eğitim kuruluşları da içinde olmak üzere, toplumun büyük bir kesiminin tiyatro kültür mirasımıza uzak duruşu, dolayısıyla ona sahip çıkılmaması ve kalıcılığının sağlanamaması kültürel değer yitimine neden olmaktadır.

Türkiye Tiyatro Vakfı bu bellek ve değer yitiminin önüne geçerek tiyatro sanatına boyut katmak, ülkemizde yerleşik bir geleneğe sahip tiyatro alanında kapsayıcı ve bütünlüklü bir arşiv oluşturmak üzere bir grup tiyatro insanı ve akademisyen ile yola çıktı.

Türkiye Tiyatro Vakfı,

  • Türkiye Tiyatro Müzesi ve Araştırma Merkezi’ni kurarak Türkiye tiyatrosu arşivini bir arada tutmayı, onu zenginleştirmeyi, paylaşıma açmayı, bilgi üretimine ortam sağlamayı ve oluşturulacak bu kültürel birikimi gelecek kuşaklara aktarmayı,
  • Dünden bugüne kalanları araştırmayı ve gün yüzüne çıkarmakla yetinmeyip bugünden yarına kalacakları da kayıt altına almayı,
  • Türk tiyatrosuna önemli katkıda bulunmuş Ermeni, Rum ve Yahudi topluluklarının tiyatro kültürünü tüm katmanlarıyla bir araya getirmeyi ve görünürlüğü sağlamayı,
  • Geleneksel Türk tiyatrosuyla ilgili her türlü belgeye ve yaşayan ustalara ulaşmayı, bu alanda kapsamlı araştırma ve yayın çalışmaları yapmayı,
  • Yaşayan ve süreklilik sağlayan bir müze yapılanması ile içinde tiyatro da olmak üzere çeşitli kültür etkinlikleri yapılmasına olanak tanıyan, sergilemede özellikle çocuk, genç ve engelli ziyaretçileri gözeten, çağdaş ve dinamik bir kültür merkezi oluşturmayı

amaçlıyor.

Vakfın Esen Çamurdan başkanlığındaki Yönetim Kurulu ise Canan Arın, İmren Sipahi, Boğos Çalgıcıoğlu, Kerem Karaboğa, Fidan Aslan Eroğlu ve Emine Çaykara’dan oluşuyor.

Vakıf, Türkiye Tiyatro Müzesi’ni kurma çalışmalarına da eş zamanlı olarak başladı.


Daha fazlasi icin..