SEMPOZYUM BİLDİRİ ÇAĞRISI

TİYATRONUN BELLEĞİ: ELEŞTİRİ PROF. DR. AYŞEGÜL YÜKSEL ONURUNA DÜZENLENEN ÇEVRİM-İÇİ SEMPOZYUM (16-17 Eylül 2022)

SEMPOZYUM BİLDİRİ ÇAĞRISI

TİYATRONUN BELLEĞİ: ELEŞTİRİ

PROF. DR. AYŞEGÜL YÜKSEL ONURUNA DÜZENLENEN

ÇEVRİM-İÇİ SEMPOZYUM

(16-17 Eylül 2022)

 

Türkiye’de tiyatro alanına değerli katkılar sunan tiyatro eleştirmeni, yazar, akademisyen, çevirmen Prof. Dr. Ayşegül Yüksel onuruna çevrimiçi bir sempozyum düzenlenecektir. Sempozyumun “Tiyatronun Belleği: Eleştiri” başlığını taşımaktadır.

20.yüzyılda bellek çalışmaları büyük bir hız kazanmış ve farklı bellek tanımlamaları ortaya çıkmıştır. Hatırlama, psikolojide daha çok içsel bir mekanizmayı tanımlarken, Maurice Halbwachs hatırlama ediminin diğer bireylerle kurulan iletişim yönüne dikkat çeker ve böylece hatırlamanın dışsal özelliğine vurgu yapar. Bireysel bellek ile kollektif bellek arasındaki içsel bağa vurgu yapan Ricoeur, hem bireyin hem toplumun kendini tanıması ve tanımlamasında belleğin nasıl bir olanak sağladığını irdeler. Jan Assman iletişimsel bellek adını verdiği yaklaşımın yanı sıra üç farklı bellek türüne daha işaret eder: Mimetik bellek, nesneler belleği ve tüm bunları bir araya toplayan kültürel bellek. 

Kültürel belleğin önemli bir alanı olan tiyatro eleştirisi alanında Prof. Dr. Ayşegül Yüksel’in yaptığı özgün, ufuk açıcı ve kapsamlı çalışmalar bellek-eleştiri ilişkisinin derinlikli olarak ele alınması için itici güç olmuştur. Söz konusu ilişkinin çok yönlü olarak irdelenmesinin hedeflendiği bu sempozyumda aşağıdaki başlıklarda bildiriler almaktan memnuniyet duyacağız:

 • Eleştiri- bireysel bellek-toplumsal bellek ilişkisi
 • Tiyatroda yeni yaklaşımlar, yeni eleştiri
 • Bellek mekânı olarak tiyatro
 • Eleştirinin yeni konumu: Sosyal medya çağında bellek oluşumu
 • Tiyatro eleştirisinin bellek oluşturma kanalları
 • Tarih, teori, eleştiri ilişkisi
 • Tiyatro, eleştiri ve politika

  DANIŞMA KURULU

  Prof. Dr. Deniz Bozer

  Prof. Dr. Gülşen Sayın

  Prof. Dr. Kerem Karaboğa

  Prof. Dr. Türel Ezici

  Prof. Dr. Yusuf Eradam

  Doç. Dr. Beki Haleva

  Doç. Dr. Sıla Şenlen Güvenç

  Dr. Duygu Toksoy Çeber

  Dr. Eylem Ejder

  Dr. Melike Saba Akım Çınar

  Dr. Nilgün Firidinoğlu

  Dr. Ozan Ömer Akgül

  ORGANİZASYON KOMİTESİ

  Prof. Dr. Filiz Elmas

  Prof. Dr. Tülin Sağlam

  Doç. Dr. Hasibe Kalkan

  Doç. Dr. Zerrin Yanıkkaya

  Dr. Handan Salta

  Dr. Özlem Hemiş

  Ragıp Ertuğrul

  ÖZET GÖNDERİMİ

  Başvuru için hazırlanacak genişletilmiş özet, tercihen 500-700 kelime aralığında olmalı; çalışmanın amacını, sorununu, metodunu, bulgularını ve sonuçlarını alt başlıklar halinde açık bir şekilde vermelidir. Özet metin için aşağıda EK-1'de sunulan özet word dosyasını inceleyiniz.

   

  ÖNEMLİ TARİHLER

  Genişletilmiş özet bildiri başvurusu için son tarih: 29 Nisan 2022

  Yazarlara kabul/ret bildirimi: 3 Haziran 2022

  Programın açıklanması: 22 Ağustos 2022

  Tam metin bildirinin baskı için son teslim tarihi: 14 Kasım 2022

   

  İLETİŞİM

  Sempozyum bildirilerinin gönderimi ve sempozyuma ilişkin sorularınız için e-posta adresimiz:

  aysegulyukselsempozyumu@gmail.com

  EK -1

   

  ÖZET

  (Times New Roman, 12 Punto, Kalın ve Ortalanmış Olmalıdır)

   

   

  Yazar Adı[1]

  Yazar Adı[2]

  (Yazar adı / adları 12 punto, kalın, sağa bloklu olmalıdır)

   

  Özet 12 punto, iki yana yaslı şekilde ve tek satır aralığı ile yazılmalıdır. 500-700 kelime aralığında olmalı; çalışmanın amacını, sorununu, metodunu, bulgularını ve sonuçlarını alt başlıklar halinde açık bir şekilde vermelidir. Genişletilmiş özet metin bildirilerin yazımında New Times Roman karakteri ve 12 punto kullanılmalıdır. Özetler ve daha sonra tam metinler Microsoft Word formatında hazırlanmalıdır.

   

  [1] Akademik Unvan, Üniversite, Fakülte, Bölüm, e-posta adresi

  [2] Akademik Unvan, Üniversite, Fakülte, Bölüm, e-posta adresi